Telefon +48 58 304 38 81 to 84

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wybierz język

mask

News

PRCiP Sp. z o.o. wykonała prace czerpalne w zakresie Portu Osłonowego na Mierzei Wiśalnej

W ramach projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”, którego inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, firma PRCiP Sp. z o.o. na zlecenie Generalnego Wykonawcy konsorcjum firm N.V. BESIX S.A., NDI SOPOT S.A. oraz NDI S.A. wykonywała prace czerpalne w zakresie Portu Osłonowego od strony morza.

Zakresem prac czerpalnych było wykonanie z morza podejścia o głębokości do 6,0m do nowego Nabrzeża Południowego (przeładunkowego) dla statków transportujących drogą morską kamień hydrotechniczy na potrzeby budowy falochronów Portu Osłonowego oraz wykonanie połączenia akwenu wewnątrz Porto Osłonowego z wewnętrznym kanałem prowadzącym do śluzy. Urobek piaszczysty z prac czerpalnych w zależności od wskazań Generalnego Wykonawcy odkładano na plaży wzdłuż brzegu po obu stronach falochronów oraz wykorzystywano do zasypów konstrukcji grodzy budowanych falochronów Portu Osłonowego.

Prace czerpalne wykonywała pogłębiarka ssąco-skrawająca „Trojan” z jednostką pomocniczą holownikiem „Bodo”. Urobek czerpany przez pogłębiarkę transportowano w miejsce odkładu systemem rurociągów pływających i lądowych. Dla potrzeb wypełniania konstrukcji grodzy wykorzystywano specjalny ponton z końcówką rozładowczą kierujący urobek pomiędzy ścianki szczelne tworząc rdzeń środkowy falochronów.

Kubatura wykonanych prac czerpalnych to około 190.000m³.

PRCiP Sp. z o.o. rozpoczęło prace dnia 2020-09-20. Z uwagi na pracę w trudnych warunkach otwartego morza w strefie przyboju (załamywania się fali), praca jednostki możliwa była wyłącznie przy dobrej, bezwietrznej pogodzie. W przypadku niepogody, miejsca schronienia wyznaczono na Ujściu Wisły w Świbnie, lub za konstrukcją tymczasowej kamiennej grobli wzdłuż Nabrzeża Południowego, a po połączeniu Portu Osłonowego z kanałem doprowadzającym do śluzy, postój przy nabrzeżu obudowy kanału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRCiP Sp. z o.o. realizuje prace pogłębiania Kanału Grabowskiego

Istotną obecnie inwestycją, w którą jest zaangażowana firma Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. jest „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5m. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. występuje jako podwykonawca prac dla DIVO joint venture, które wykonuje prace na rzecz zamawiającego - Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Kubatura prac czerpalnych to ok. 480 000 m3

Roboty pogłębiarskie obejmują pogłębienie północnego cypla Ostrowa Grabowskiego od rzędnej +0,7 m do rzędnej -7,5 m. W związku ze specyfikacją Kanału Grabowskiego prace wykonuje pogłębiarka wieloczerpakowa „INŻ. Tadeusz Wenda" wraz z pogłębiarką podsiębierną z koparką hydrauliczną „KRAKEN”.

Urobek z pogłębiania akwenu ładowany jest na szalandy samobieżne "SM-PRC" przez pogłębiarkę wieloczerpakową "INŻ. Tadeusz Wenda" lub podsiębierne: "Kraken" oraz "Małż II", następnie przetransportowany i wyklapowany wewnątrz sztucznej wyspy W28 na Zalewie Szczecińskim. 

Przed rozpoczęciem prac pogłębiarskich przez PRCiP Sp. z o.o. na omawianym akwenie został wykonany skan ferromagnetyczny mający na celu zidentyfikowanie, wydobycie oraz utylizację obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych oraz niestanowiących zagrożenia dla obszaru robót wraz z wydaniem certyfikatu czystości dna.

Dodatkowo, PRCiP Sp. z o.o. podpisało z Wykonawcą prac dodatkowy Aneks, którego przedmiotem jest wykonanie dodatkowego zakresu robót czerpalnych w obszarze wyspy Ostrów Grabowski, od rzędnej -7,5 m do rzędnej dna -12,5 m wraz z transportem i odłożeniem urobku na sztucznej wyspie W28, jak również jest na etapie finalizowania kolejnego Aneksu do Umowy rozszerzając dotychczasowy zakres prac o prace związane z robotami czerpalnymi w miejscach projektowanych umocnień dna, tj.  w rejonie wyspy Radolin, Orlego Przesmyku i wyspy Wielka Kępa wraz z transportem i odłożeniem urobku na sztucznej wyspie W28.

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

PRCiP Sp. z o.o. rozbudowuje część terminalu w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. występuje obecnie jako podwykonawca robót czerpalnych dla konsorcjum firm PORR S.A. (lider) oraz TGE GAS Engineering GmbH (partner) w ramach inwestycji „Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.  

PRCiP Sp. z o.o. w zakresie swoich zadań wykonuje prace czerpalne o łącznej kubaturze ok. 850 000 m3. Planowany czas wykonania zadania to okres do 6 miesięcy od stycznia 2021 r. do końca czerwca 2021 r. Prace będą prowadzone do momentu wyprofilowania skarpy 1:5 oraz osiągnięcia rzędnej dna -14,5m w obrębie obrotnicy i pod stanowiskiem postoju gazowców LNG. 

Ze względu na specyfikę akwenu, zakres prac przedsiębiorstwo PRCiP Sp. z o.o. wykonuje razem ze swoim podwykonawcą firmą HEGEMANN GmbH Dredging przy pomocy pogłębiarek ssących nasiębiernych: "Inż. Stanisław Łęgowski" PRCiP Sp. z o.o. i "Hegemann IV" oraz pogłębiarek podsiębiernych w postaci koparek na pontonie "KRAKEN" PRCiP Sp. z o.o. i "Roland X".

 

 

 

 

 

 

 

PRCiP - Namiary na Morze i Handel

Rebuilding of turntable Orla's Przesmyk

Work is in progress on rebuilding the turntable of Orla Przesmyk. A fragment of the Ostrow Grabowski peninsula in Szczecin will be cut down. Thanks to this, the turntable for ships will increase its diameter from 280 to 362 m and its depth from 10.5 to 12.5 m. The contractor of the investment is Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Czerpalnych with the units "inż. Tadeusz Wenda" and "Kraken".

 

Source: https://cutt.ly/phU9N44

 

Artificial power supply to the beach shore in Wicie

Since the end of October works have been carried out as part of the "Artificial shore power supply in Wicie km: 260, 490-261, 190". Currently, a pipeline has been laid, through which the excavated material will be pumped, and then the beach will be formed with a bulldozer. The contractor is Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. and the deadline for completion is 21 December.
 

Source: https://cutt.ly/BhU9s29

 

Dredging Queens

In today's Kurier Szczeciński, an article by Elżbieta Kubowska "Królowe pogłębiania" ("Dredging queens"), which brings closer the vessels, dredgers working on the project "Modernization of the Swinoujscie-Szczecin fairway" to the depth of 12.5 m". We invite you to read it.

Source: https://cutt.ly/whU8TyJ

 

Statement

In reference to the issued on October 29, 2020. in the TVP1 station of the program entitled "Anita Gargas investigative magazine (ep. 171)" to the circumstances related to the performance by Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z o.o. works under the project "Modernization of the fairway to the Northern Port in Gdańsk" and works consisting in cleaning the areas around the Vistula Spit - in view of the unreliable presentation of the material in the above-mentioned scope, including the presentation of false statements and various types of innuendo that undermine the Company's image and aim to discredit it, by creating a narrative that arouses the belief in the viewers of the program that the Company has received remuneration for the work not performed, the Management Board of the Company declares:

The biggest PRCiP dredger is back in action! This time the beach in Górki Wschodnie!

Construction works in the "design and build" formula consisting in artificial shore supply in Górki Wschodnie were performed by PRCiP Ltd. on commission of the Maritime Office in Gdynia. The works were carried out on a section of 600m, and the beach was reconstructed from 0 !

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.