Telefon +48 58 304 38 81 do 84

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wybierz język

O nas

PRCiP Sp. z o.o. jest największym przedsiębiorstwem pogłębiarskim w Polsce. 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych powstało 20 kwietnia 1947r. na mocy zarządzenia Ministra Żeglugi jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do odbudowy infrastruktury portowej zniszczonej podczas II Wojny Światowej.

W lutym 1991r. w celu przeprowadzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa decyzją Ministra Skarbu Państwa przekształcono je w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

Proces prywatyzacji został zakończony w marcu 1999r. i w jego wyniku większość udziałów Spółki sprzedano krajowemu inwestorowi prywatnemu.

PRCiP Sp. z o.o. w Gdańsku jest korzystnie zlokalizowana na obszarze Portu Gdańskiego.

Spółka jest właścicielem części Nabrzeża Krakowskiego oraz terenów składowych o dużej powierzchni.

Posiada dobry i bezpieczny dostęp do akwenów Morza Bałtyckiego.

Terytorialnie głównym obszarem działalności firmy jest rejon Morza Bałtyckiego i polskie wody śródlądowe.

W okresie ponad 70-ciu lat działalności firma wykonywała prace nie tylko w Polsce ale również w szeregu krajach Europy w tym m.in. w Niemczech, Szwecji, Dani, Rosji, na Cyprze, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii i Finlandii, dzięki czemu zdobyła duże doświadczenie w przedmiocie realizowanych usług, co nie pozostaje bez znaczenia dla wysokiej jakości oferowanych dzisiaj prac

 

WIĘCEJ

 

Statek

Oferta

Oferta PRCiP obejmuje m.in. prace pogłębiarsko-refulacyjne, ochronę i umacnianie brzegów, rewitalizację plaż morskich, budowę falochronów i ostróg podwodnych, układanie rurociągów i instalacji podwodnych.
wykonywanie prac w zakresie robót hydrotechnicznych w portach morskich,

Oferta
FLOTA

Flota

Nasza firma została zaopatrzona w sprzęt pogłębiarski zbudowany głównie w Holandii(IHC, de Liesbosch). Flota jest sukcesywnie modernizowana i udoskonalana.

Kontakt

Zapraszamy do bezpośrednich kontaktów, tak abyśmy mogli świadczyć Wam nasze usługi.

Kontakt

Aktualności

Nowość w firmie- Multic Cat "Marcel"

Multi Cat Marcel jest to nowa jednostka zaprojektowana i zbudowana według najnowszych wymagań i założeń technicznych. Jest nieocenionym narzędziem do prac pogłębiarskich , portowych i holowniczych.Został zbudowany w Stoczni Damen w Holandii.

Sprzedaż Holownika

Sprzedaż holownika „ HENRYK”

Sprzedający:

 Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk

zaprasza do składania ofert

na zakup holownika „ HENRYK”

Dane statku:

Lc = 29,96, Bc = 8,05, H = 3,90, T = 3,01, GT = 190, Moc = 441 kW x 2, V = 12-13 kt, uciąg = 13 T, rok budowy 1976  Stocznia Wisła, Gdańsk

Jednostka posiada 7 kabin jednoosobowych – w każdej kabinie umywalka ( 6 kabin ma 2 koje), kuchnia, mesa i łazienka.

Wszystkie urządzenia maszynowe ( winda kotwiczna, maszynka sterowa, winda holownicza i inne) są sprawne i brak w nich nieprawidłowości.

Jednostka sprawna w ciągłej eksploatacji.

Holownik posiada Świadectwo Klasy i Kartę Bezpieczeństwa ważne do dnia 27.04.2022

 

Statek można oglądać w terminie do dnia 20.09.2020 po uprzednim uzgodnieniu z Działem Technicznym Zbywającego pod numerem telefonu 600 859 486.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2020.

Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zbywającego oraz opisać w następujący sposób: Oferta kupna holownika „ Henryk” z podaniem nazwy i adresu Oferenta. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Minimalna cena ofertowa wynosi: 850 000,00 zł

Wybór oferty nastąpi w dniu następnym po terminie składania ofert.

Wadium w wysokości 10% minimalnej ceny ofertowej należy wpłacić na konto bankowe PRCiP Sp. z o.o. w BPS SA nr 93 1930 1884 2800 0409 2403 0001 w terminie obowiązującym dla składania ofert. Złożone oferty nie zabezpieczone kwotą wadium podlegają odrzuceniu bez ich otwarcia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym Oferentem, a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, którego oferta okazała się najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Termin związania ofertą – 20 dni

Zastrzegamy sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje zamieszczone są  na stronie internetowej Zbywającego www.prcip.pl

Port Północny w Gdańsku

Jesteśmy podwykonawcą prac zleconych przez Urząd Morski w Gdyni  

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku.

- Zadanie 1. Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego.

- Zadanie 2. Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego.

  1. a) Termin: od 01.04.2019r.
  2. b) Zakres prac:

- Prace czerpalne

- Prace zasypowe pod wykopy związane z wymianą gruntu.

- Układanie geowłókniny na dnie

- Wykonanie podsypki z tłucznia

- Dokładne wyrównywanie narzutu z tłucznia

- Wydobywanie przeszkód podwodnych

- Sondaże dna

Od 1947 Roku

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.