Układanie rurociągów


1. Prace specjalistyczne przy układaniu rurociągów o dużych średnicach
1.1. Włocławek - przejście rurociągu gazowego „Jamał- Europa Zachodnia” przez rzekę Wisłę o średnicy 1400 mm i długości 1200 m  

 

   
1.2. Gdańsk - Montaż i ułożenie wylotu morskiego rurociągu z Oczyszczalni „Wschód” o średnicy 1600 mm i długości 2.5km 
  
  


1.3. Władysławowo - Ułożenie odcinka brzegowego gazociągu o dł. ca 1200m w wykopie podwodnym wraz z zasypką

  

1.4. Sopot- wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej wykonanie układu A i B.

[!MaxiGallery? &display=`embedded` &embedtype=`slimbox` &pics_per_row=`3` &max_thumb_size=`200` &max_pic_size=`0` &lang =`pl` !]

 

1.5. Budowa Głebokowodnego kolektora odporowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze realizowana w ramach projektu: Dolina Redy i Chylonki- zaopatrzenie w wodę i oczyszcanie ścieków.

[!MaxiGallery? &display=`embedded` &embedtype=`slimbox` &pics_per_row=`3` &max_thumb_size=`200` &max_pic_size=`0` &lang =`pl` !]


*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010