Kierownik Statku, Starszy Marynarz


1. Kierownik Statku I kat. (szalandy), wymagany dyplom:

-Dyplom Kapitana na statkach o poj. brutto od 500-3000

- Dyplom Kapitana Żegligi Przybrzeżnej

lub Dyplom Starszego Oficera na statkach o poj. brutto 3000 i powyżej

2. Starszy Marynarz- wymagane Świadectwo Satrszego Marynarza

3. Starszy Marynarz, Marynarz lub Młodszy Marynarz z uprawnieniami na koparki jednonaczyniowe Ikl-IIIkl

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: kadry@prcip.pl

Lub w formie pisemnej na adres:

Wydział Osobowy

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Ul. Przetoczna 66

80 -702 Gdańsk

Tel. 58 304 38 81 wew. 212,221

 

 

 


*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010