Prace na rzekach


1. Prace hydrotechniczne
1.1. Gdańsk - odbudowa rzeki Raduni

 Rzeka Radunia przed odbudową
 Rzeka Radunia po odbudowie
 Odbudowa rzeki Raduni - gabiony 

1.2. Włocławek
1.3. Płock

2. Prace na rzecz:
2.1  NATO
2.2 Tall-Ship"s Races 2007, 2013 w Szczecinie


*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010