Praca


Wymagania :

- preferowana osoba o wykształceniu prawniczym lub ekonomicznym  oraz co najmniej 2 -  letnim doświadczeniu w sporządzaniu umów gospodarczych , w tym w szczególności umów o roboty budowlane,

- wymagana znajomość prawa zamówień publicznych (umiejętność przygotowywania kompletnych ofert przetargowych, opiniowanie umów o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie korespondencji z zamawiającym), znajomość prawa cywilnego,

- umiejętności negocjacyjne i co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zakresie negocjacji umów,

- umiejętność analizowania ryzyka kontraktowego oraz prognozowania potencjalnych sytuacji konfliktowych,

- znajomość procedur realizacji inwestycji według standardów FIDIC,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- samodzielność, komunikatywność, operatywność, dyspozycyjność,

- znajomość pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Word i Excel)

- prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

- analiza i ocena dokumentacji przetargowej,

 

- przygotowywanie zapytań ofertowych oraz ofert handlowych, w tym przygotowywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych,

- odpowiedzialność za przygotowywanie formalno – prawnej strony umów budowlanych , w tym w szczególności umów o podwykonawstwo robót budowlanych, umów o świadczenie usług oraz umów dostawy,

- sporządzanie zleceń, kompletowanie dokumentów rejestrowych kontrahentów, przygotowywanie zabezpieczeń umów i sprawdzanie poprawności z interesem Spółki,

- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją kontraktów, w tym dokumentów rozliczeniowych,  prowadzenie bieżącej korespondencji z kontrahentami, prowadzenie rejestru zawartych umów,

- bieżący kontakt z partnerami biznesowymi oraz negocjowanie warunków współpracy
 w toku realizowanych projektów.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: kadry@prcip.pl

Lub w formie pisemnej na adres:

Wydział Osobowy

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Ul. Przetoczna 66

80 -702 Gdańsk

Tel. 58 304 38 81 wew. 212,221

 

 

 


*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010