Oferta


Oferta PRCiP obejmuje m.in. prace pogłębiarsko-refulacyjne, ochronę i umacnianie brzegów, rewitalizację plaż morskich, budowę falochronów i ostróg podwodnych, układanie rurociągów i instalacji podwodnych.

 OFERTA

 1. wykonywanie prac w zakresie robót hydrotechnicznych w portach morskich,
 2. budowa i remont nabrzeży portowych,
 3. budowa falochronów wraz z towarzyszącym im pogłębianiem akwenów,
 4. roboty konstrukcyjne, betonowe, żelbetowe i rozbiórkowe
 5. roboty pogłębiarskie, zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i konserwacyjnym,
 6. zalądowienia akwenów pod infrastrukturę przemysłową,
 7. ochrona brzegów przed abrazją,
 8. układanie kabli podwodnych,
 9. układanie morskich rurociągów: gazowych, odprowadzających ścieki, zrzutowych wraz z wykopami i pracami zasypowymi,
 10. pogłębianie dna rzek, budowa wałów i zbiorników wodnych  oraz innych urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej,
 11. prace nurkowe podwodne
 12. wynajem (czarter) technicznych jednostek pływających,
 13. wydobywanie i dostarczanie wysokiej jakości kruszywa morskiego z „Ławicy Słupskiej” 

 

 


*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010