Kontakt


PRCiP Sp. z o.o.,
80-702 Gdańsk,
ul. Przetoczna 66,
Centrala tel.: +58 304 38 81 do 84

REGON: 000144874 | NIP: 583-000-53-31
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
PLN 93 1930 1884 2800 0409 2403 0001 

Zbigniew Barański
Prezes Zarządu
prcip@prcip.pl 
tel: 0 58 304 39 33 
fax: 0 58 304 37 45
Ryszard Jaros
Członek Zarządu
prcip@prcip.pl
tel: 0 58 304 39 33
fax: 0 58 304 37 45
Magdalena Kreft
Asystent Zarządu
magda.kreft@prcip.pl
tel: 0 58 304 38 81-84 wew. 225
fax: 0 58 304 37 45
Mirosław Oller
Dyrektor ds. Tech-Produk.
prcip1@prcip.pl
tel: 0 58 304 38 14,
fax: 0 58 304 38 14
Piotr Hinz
Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu
marketing@prcip.pl
tel: 0 58 304 33 89
fax: 0 58 304 38 81-84 wew.258

Katarzyna Piksa

Kierownik Działu Handlowego 

piksa@prcip.pl

tel: 0 58 304 38 81-84
fax: 0 58 304 37 45 

Sławomir Kurowski
Kierownik Działu Głównego Mechanika
tm@prcip.pl
tel: 0 58 304 38 81-84 wew. 204
fax: 0 58 304 38 14

Mirosław Góra

Kierownik Działu Nawigacyjno Eksploatatyjnego

miroslaw.gora@prcip.pl

tel: 0 58 304 38 81-84 wew. 229
fax: 0 58 304 38 14

Hanna Cylkowska
Kierownik Wydziału Hydrotechnicznego
pp3@prcip.pl
tel: 0 58 303 38 81-84 wew. 252
fax: 0 58 304 38 14
Jacek Bąk
Kierownik Wydziału Remontowego 
tel: 0 58 304 38 81-84 wew. 238
fax: 0 58 304 38 14
Ryszard Bobrowski
Główny Specjalista ds. Obrotu Portowego
zlom@prcip.pl
tel: 0 58 304 38 81-84 wew. 256
fax: 0 58 304 34 02

Tomasz Nowaczewski
Główny Księgowy

 

Ewa Falkowska

Kierownik Wydziału Osobowego

 

prcip@prcip.pl
tel: 0 58 304 38 81-84 wew. 203
fax: 0 58 304 37 45

 

kadry@prcip.pl

tel. 0 58 304 38 81-84 wew.221

fax 0 58 304 37 45

Henryk Kałka
Kierownik Bazy w Szczecinie
kalka@prcip.pl
tel: 0 91 462 36 60
fax: 0 91 462 46 65

*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010