Historia


Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych powstało 20 kwietnia 1947r. na mocy zarządzenia Ministra Żeglugi jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do odbudowy infrastruktury portowej zniszczonej podczas II Wojny Światowej.W lutym 1991r. w celu przeprowadzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa decyzją Ministra Skarbu Państwa przekształcono je w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.Proces prywatyzacji został zakończony w marcu 1999r. i w jego wyniku większość udziałów Spółki sprzedano krajowemu inwestorowi prywatnemu.PRCiP Sp. z o.o. w Gdańsku jest korzystnie zlokalizowana na obszarze Portu Gdańskiego.Spółka jest właścicielem części Nabrzeża Krakowskiego oraz terenów składowych o dużej powierzchni.Posiada dobry i bezpieczny dostęp do akwenów Morza Bałtyckiego.Terytorialnie głównym obszarem działalności firmy jest rejon Morza Bałtyckiego i polskie wody śródlądowe.

PRCiP Sp. z o.o. w 2009 roku uzyskało certyfikat ISO 9001:2008  jakokontynuację certyfikatów ISO 9001:2000 i  ISO 9002: 1994 wydanych przezLloyd's Register Quality Assurance. Firma posiada również systemzarządzania bezpieczeństwem żeglugi i ochrony środowiska, zgodnie zwymaganiami kodeksu ISM, potwierdzony Dokumentem Zgodności i CertyfikatamiBezpieczeństwa Statku.

 

Zgodnie z  wymaganiami kodeksu ISPS utrzymywany jestsystem ochrony statku i obiektu portowego, potwierdzony CertyfikatamiZarządzania Bezpieczeństwem dla statków i obiektu portowego.

 

 

Najważniejsze daty:

 • 20 kwietnia1947 roku zostało założone przedsiębiorstwo robót czerpalnych i podwodnych
 •  5 grudnia 1949 roku utworzenie oddziałów przedsiębiorstwa w Gdańsku i w Szczecinie
 • 1 lipca 1977 roku podział PRCiP na dwie niezależne firmy: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku, oraz Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych „Dragmor” w Szczecinie
 • 31 stycznia 1991roku przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • marzec 1999 zakończono proces prywatyzacji i w jego wyniku większość udziałów spółki sprzedano krajowemu inwestorowi prywatnemu, skarb państwa pozostawił sobie 20% udziałów spółki, z czego część przeznaczył w celu nieodpłatnego przekazania ich pracownikom PRCiP
 • 8 czerwca 2000 roku przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat zatwierdzenia ISO 9002:1994
 • 26 września 2002 roku przedsiębiorstwo uzyskało dokument zgodności wydany przez Urząd Morski w Gdyni, uznający armatorski system zarządzania bezpieczeństwem za odpowiadający wymogom międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniu (kod ISM)
 • 28 maja 2003 roku firma uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 jako aktualizację 9002:1994
 • 1 sierpnia 2003 roku przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat systemu jakości spełniający wymagania „AQAP 120:1995”wydany przez zakład systemów jakości i zarządzania
 • 23 czerwiec 2004 roku przedsiębiorstwo uzyskało potwierdzenie zgodności obiektu portowego wydany zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (Kodeksu ISPS)
 • 16 września 2004 roku przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat Nr 205/A/2004 spełniający wymagania AQAP 2120:2003
 • W 2005 roku firma kupiła część sprzętu, terenu i przejęła część pracowników z Przedsiebiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych "Dragmor" Szczecin
 • 30 czerwca 2006r. firma uzyskała Certyfikat zatwierdzenia ISO 9001:2000. Data zatwierdzenia po raz pierwszy 7 czerwca 2000r.
 • 20.04.2007r. w tym dniu firma obchodziła JUBILEUSZ 60-lecia powstania
 • 01.08.2009 r firma uzyskała Certyfikat zatwierdzenia ISO 9001:2008. Data zatwierdzenia po raz pierwszy 7 czerwca 2000r.
 • 1947-2012 "65 lecie powstania firmy"

 • W lutym 2013 r została oddana do eksploatacji nowozbudowana jednostka pogłebiarka z koparką hydrauliczną "KRAKEN"

*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010