Aktualności


Jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć, w którym bierze obecnie udział PRCIP, jest II etap "Modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Inwestycja obejmuje prace na Kanałach Piastowskim i Mielińskim, od strony wschodniej i zachodniej."Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach POliŚ, działanie 7.2. Jest on kontynuacją prac wykonanych w latach 2000-2004. Obejmuje przebudowę umocnień brzegowych Kanałów co zapewnić ma bezpieczeństwo żeglugi do portów morskich Pomorza Zachodniego, a w perspektywie ma na celu przygotowanie drogi wodnej Świnoujście-Szczecin do pogłębiania do 12,5m. Wartośc kontraktu to 295mln zł, a umowa podpisana została 7 grudnia ub.r. Prace potrwają do czerwca 2015r. Zadanie to PRCiP realizuje razem z Energopolem Szczecin SA i odpowiada w nim za roboty czerpalne i przygotowanie skarp, w ramach których musi usunąć z dna obu kanałów i wywieźć ok. 1,1 mln m3 urobku.Dodatkowo w zakres prac związanych z modernizacją Kanałów wchodzi oczyszczenie terenu z obiektów ferromagnetycznych w części lądowej oraz podwodnej, oraz prace wyburzeniowe, kafarowe i wykonanie nowego nabrzeża w rejonie istniejącego nabrzeża 91. Aktualnie prowadzone prace przez PRCiP to: profilowanie skarp przez pogłębiarkę Kraken i wykonanie rowu pod stopę narzutu kamiennego Kanał Piastowski i Kanał Mieliński, profilowanie skarp przez pogł. Małż II Kanał Piastowski i Mieliński, Pogł. Homar- prace zasypowe na skarpach i wykonanie rowu pod stopę narzutu kamiennego, Refuler Ela- zalądowienie zatoczek.

7 MARCA 2014 r zakończono Inwestycję na Wiśle Śmiałej od obrotnicy do jej ujścia: Konsorcjum PRCiP- Rohde Nielsen- Detlef Hegemann.Prace ruszyły tam w październiku ub.r. i trwały do lutego 2014r. Jeśli chodzi o sprzęt to wykorzystywane były: pogłębiarka ssąco-refulująca Trojan, tzw. zespół bentosowy, czyli pogłębiarka "Świdrak" z szalandą oraz dwie pogłębiarki ssąco-nasiębierne do robót czerpalnych i refulacyjnych. Na Wiśle Śmiałej było do wydobycia ok. 600 tys. m3 urobku. Ponadto 200tys. m3  zasiliło trójmiejskie plaże.Na przełomie stycznia i lutego br. wykonany został I etap prac na Wiśle Śmiałej. Piasek pochodzący z tych prac trafił na plażę w Gdyni Orłowie a po wschodniej stronie od mola trafiło 61 tys.m3 piasku. astępne refulacje wykonywane były w okolicach Brzeźna, gdzie trafiło 60 tys. m3.  80 tys. m3  wyrefulowano na Mierzeji oddzielającej Morze od Rezerwatu Ptasi Raj.

 

28 lutego zakończono prace czerpalne na MARTWEJ WIŚLE

Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie Konsorcjum PRCiP- Rohde Nielsen- Detlef Hegemann zrealizowało zadanie: "Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego w Gdańsku etap II- Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wisle i Motławie dla Urzędu Morskiego w Gdyni". W ramach tego zadania była budowa toru wodnego na Martwej Wiśle. W sumie do wydobycia było ok. 1 mln m3 urobku.Przedsięwzięcie zakładało m.in. budowę toru wodnego na Martwej Wiśle na obszarze rzeki ponad 6,5km od Mostu Kolejowego do Kanału Płonie, który łączy ją z Wisłą Śmiałą. W trakcie prac tor został poszerzony do 60m i pogłębiony do 7m. Wykonany został również system oznakowania nawigacyjnego, składający się z nowoczesnych pław świetlnych. Budowa toru zapewniła bezpieczeństwo i sprawnośc żeglugi. Udział PRCiP w tym projekcie został potwierdzony umową z 20 grudnia 2011r.Całość prac wykonywanych zostało przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą także Detelf Hegemann GmbH i Rohde Nielsen. Wartośc kontraktu to ponad 49,12 mln zł.Prace rozpoczęto w styczniu 2012r. jednak ze wzglu na uwarunkowania ochrony środowiska mogły być prowadzone tylko w okresie od października do końca lutego. Konsorcjum z końcem lutego 2013r. zakończyło kolejny okres realizacji prac na Martwej Wisle na odcinku od kanału Płonie do mostu Kolejowego. W realizacji zadania brały udział pogłębiarki PRCiP tj. "Małż II" i "Homar" wraz ze sprzętem pomocniczym (szalandy, holowniki, motorówki) oraz pogłębiarka niemiecka ssąco-nasiębierna "Hegemann II". Z dniem 1.10.2013 wznowiono prace pogłębiarskie. 28 lutego 2014r zakończono prace czerpalne.


*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010